Mgr. Kateřina Litošová (sestra Dagmar) je sociální pracovníce, pedagožka, psychoterapeutka. Nabízí svoji podporu pro uživatele signály.cz

Sestra Dagmar se narodila v roce 1979 v Roztokách u Prahy. Vystudovala pedagogickou fakultu, potom vstoupila do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (2002).

Pracovala ve výchovném ústavu pro mládež v Krakově. Od roku 2005 působí v Čechách ve Dvoře Králové n.L. Studovala sociální práci a psychoterapii. Má na starosti nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a křesťanskou psychologickou poradnu Misericordia, o.p.s.

Mezi její zájmy patří turistický oddíl mládeže, skauting, dobrovolnická činnost s dětmi se speciálními potřebami (zejména s výchovnými problémy a psychickým postižením), muzika a příroda.